Правила домену GOV.UA

1. Загальні положення

1.1. Цей документ (далі Правила gov.ua) визначає особливості реєстрації приватних доменних імен третього рівня в спеціальному публічному домені gov.ua.

2. Терміни та визначення

2.1. Реєстр - інформаційно-технічна система обробки даних, що містить інформацію про доменні імена в спеціальному публічному домені gov.ua, адреси мережі, Реєстрантів та контактних осіб Реєстрантів.

2.2. Адміністратор публічного домену (Адміністратор) - Товариство с обмеженою відповідальністю «Хостмайстер», що здійснює заходи з адміністративного супроводу спеціального публічного домену gov.ua, забезпечення його працездатності та здійснює заходи з технічного супроводу Реєстру.

2.3. Реєстрант - oргани виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також державні організації (установи, заклади), що здійснюють основну діяльність у сфері управління або забезпечення діяльності державного органу, в інтересах яких здійснюється реєстрація та делегування приватного доменного імені в спеціальному публічному домені gov.ua.

2.4. Доменне ім'я - символьне позначення, яке служить для адресації вузлів мережі Інтернет і розташованих на них мережевих ресурсів (веб-сайтів, серверів електронної пошти, мережевих сервісів) в зручній для людини формі.

2.5. IP адреса - мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

2.6. Сервер імен (NS) - спеціалізований програмно-апаратний комплекс в мережі Інтернет, що забезпечує взаємозв'язок доменних імен та IP адрес.

2.7. DNS - комп'ютерна розподілена система для отримання інформації про домени.

2.8. DNSSEC – є розширенням існуючої системи DNS, яка забезпечує аутентифікацію даних DNS та дозволяє перевіряти, що вміст відповіді DNS не було змінено.

2.9. DNSKEY – запис, що містить відкритий ключ підпису, який можна використовувати для перевірки підписів DNSSEC.

2.10. DS – запис підписувача делегування (Delegation Signer), що містить дані цифрового підпису для доменного імені та використовується для ідентифікації ключа підпису DNSKEY.

2.11. WHOIS - сервіс, що забезпечує публічний доступ до інформації стосовно Реєстранта доменного імені.

2.12. Контакт (nic-handle) - контактна інформація юридичної особи, що виконує одну з ролей у відношенні до доменного імені: Реєстрант доменного імені (admin-c) або Технічний контакт доменного імені (tech-c).

2.13. Хост - сервер імен, що зареєстрований в Реєстрі та використовується для технічного супроводу доменного імені.

2.14. Реєстрація - комплекс технічних заходів з утворення запису про доменне ім'я в Реєстрі.

2.15. Перереєстрація - передача прав та обов'язків, що виникають у зв'язку з використанням доменного імені.

2.16. Продовження реєстрації - процедура продовження терміну дії прав з розпорядження доменним іменем.

2.17. Видалення - процедура відкликання прав з розпорядження доменним іменем та видалення доменного імені з Реєстру.

2.18. Зміна статусу - процедура призначення певного статусу об'єкту, при якому об'єкт отримує спеціальні властивості, що діють на період дії встановленого статусу.

2.19. Максимально допустимий термін реєстрації доменного імені - 1 рік.

3. Вимоги до доменного імені

3.1. Доменне ім'я має власне унікальне позначення в межах домену gov.ua та суфікс gov.ua.

3.2. Власне позначення має відповідати вимогам Постанови Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 р. № 851.

3.3. Власне позначення має відповідати наступним технічним вимогам:

3.4. Доменне ім'я не може збігатися з зарезервованим доменним іменем:

3.5. Доменне ім'я не може збігатися з географічними назвами.

3.6. Доменне ім'я не може містити слова або вирази, які не відповідають вимогам суспільної моралі.

3.7. Відповідальність за можливі порушення авторського права, торгових марок тощо, які можуть виникнути в разі використання того чи іншого доменного імені, несе Реєстрант доменного імені.

3.8. На підставі офіційного листа від Реєстранта на ім'я Адміністратора здійснюються наступні операції:

3.9. Для здійснення реєстрації або перереєстрації доменного імені до офіційного листа від Реєстранта повинна бути надана копія положення про Реєстранта (додаток до офіційного листа) засвідчена належним чином.

3.10. Власні доменні імена можуть бути зареєстровані для територіальних органів Реєстрантів лише із зазначенням місцезнаходження таких органів (область, район, місто, селище, село).

3.11. Окремі доменні імена можуть бути зареєстровані структурним підрозділам Реєстранта лише за його офіційним поданням.

3.12. Доменні імена не можуть бути зареєстровані за суб'єктами, визначеними пунктом 2.3. Правил, якщо вони перебувають в стані припинення.

4. Вимоги до офіційних листів

4.1. Лист має бути оформлений з урахуванням вимог ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів".

4.2. Лист має містити наступну інформацію:

Зразки офіційних листів опубліковані за посиланням "Зразки листів"

4.3. Лист приймається до розгляду тільки в оригінальному вигляді.

4.4. Лист не приймається до розгляду у наступних випадках:

4.5. Офіційний лист, наданий як підстава для здійснення відповідних операцій Адміністратором, є чинним протягом 2-х місяців з дати реєстрації в канцелярії Адміністратора. По закінченні цього терміну офіційний лист вважається нечинним.

4.6. Офіційний лист та додаток мають бути надіслані на адресу:

04053, м. Київ, а/с 23, ТОВ "Хостмайстер"
Адміністратору домену GOV.UA

для документів в електронній формі:

email: support@nic.gov.ua

5. Взаємодія з Реєстром

5.1. Взаємодія з Реєстром здійснюється з використанням WEB протоколу.

5.2. Формою оформлення заявки є web-форма на сайті https://auto.uanic.ua

5.3. Заявки на операції з доменними іменами приймаються від контактів доменного імені (admin-c або tech-c).

5.4. Заявки на операції з доменними іменами обробляються в порядку їх надходження до вхідної черги Реєстраційної системи Реєстру.

5.5. Заявка вважається прийнятою до обробки з моменту, коли Реєстраційна система видає відповідне підтвердження контактам доменного імені (admin-c та tech-c).

5.6. Термін обробки заявки не може перевищувати 120 годин.

5.7. Всі заявки повинні відповідати за формою та змістом вимогам Реєстру.

5.8. Заявки, що направляються до Реєстру, повинні базуватися на вимогах, визначених розділами 3 та 6 цих Правил.

5.9. Заявки, що не задовольняють вимогам, визначеним розділами 3 та 6 цих Правил, вважаються помилковими і не обробляються.

6. Технічні вимоги

6.1. Контакти (nic-handle)

В об'єкті Контакт (nic-handle) наступні поля є обов'язковими:

 1. найменування юридичної особи;
 2. ЄДРПОУ;
 3. країна;
 4. індекс;
 5. місто;
 6. вулиця;
 7. будинок;
 8. адреса електронної пошти (e-mail) контакту;
 9. телефон

Для роботи з контактами (nic-handle) Правилами визначений наступний набір операцій:

6.1.1. Реєстрація контакту (nic-handle)

Запис про контакт (nic-handle) створюється Реєстрантом самостійно на веб-сторінці за адресою https://hostmaster.ua/?uanew2;

6.1.2. Видалення контакту (nic-handle)

Запис про контакт видаляється Реєстрантом самостійно на веб-сторінці за адресою https://hostmaster.ua/uanic_del.php

Контакт не може бути видалений, якщо його ідентифікатор використовується в будь-якому доменному імені в якості одного з контактів.

6.1.3. Зміна інформації про контакт (nic-handle)

Внести зміни в запис про контакт Реєстрант може самостійно на веб-сторінці за адресою https://hostmaster.ua/uanic_edit.php

Для внесення змін доступні наступні поля контакту:

 1. країна;
 2. індекс;
 3. місто;
 4. вулиця;
 5. будинок;
 6. адреса електронної пошти (e-mail) контакту;
 7. телефон

6.1.4. Зміна паролю (до nic-handle)

Змінити пароль Реєстрант може самостійно за адресою https://hostmaster.ua/?chpwd

6.1.5. Отримання інформації про контакт (nic-handle)

Отримати інформацію про контакт (nic-handle) можна за адресою https://hostmaster.ua/uanic/?search

6.2. Доменні імена

Доменний об'єкт обов'язково має містити посилання на контактні об'єкти Реєстранта доменного імені (admin-c) та Технічного контакту (tech-c).

Для роботи з доменними іменами Правилами передбачені наступні операції:

Операція Опис
ADD реєстрація доменного імені
CHANGE ADMIN-C перереєстрація доменного імені
MODIFY зміна серверів імен (name-серверів)
зміна технічних контактів (tech-c)
RENEW продовження терміну реєстрації доменного імені
DELETE видалення доменного імені
DNSSEC активація, деактивація DNSSEC та внесення змін до DS записів

6.2.1. Реєстрація доменного імені

Реєстрація доменного імені виконується операцією ADD.

В заявці на реєстрацію доменного імені обов'язково зазначаються такі поля:

У випадку, якщо для доменного імені вказується сервер імен з цього доменного імені (glue record), то крім імені хоста повинна бути зазначена його ip-адреса.

Реєстрація доменного імені не відбувається у разі виявлення:

Не реєструються вже зареєстровані доменні імена, а також імена, зазначені в стоп-списку публічного домену.

6.2.2. Перереєстрація доменного імені

Переєстрація доменного імені виконується операцією CHANGE ADMIN-C.

Зміна контакту Реєстранта (admin-c) проводиться на підставі офіційного листа з додатком від нового Реєстранта на ім'я Адміністратора.

Зміна контакту Реєстранта (admin-c) проводиться тільки за наявності офіційного листа-підтвердження від поточного Реєстранта (admin-c).

Зміна контакту Реєстранта (admin-c) не відбувається у разі виявлення:

6.2.3. Зміна інформації про доменне ім'я

Зміна інформації про доменне ім'я виконується операцією MODIFY.

Зміна інформації про доменне ім'я проводиться за заявкою від Реєстранта (admin-c) або Технічного контакту (tech-c) до Реєстру.

У заявці має обов'язково бути присутнім поле з доменним ім’ям, для якого вносяться зміни.

Заявка може містити запити на додавання, видалення або зміну в доменному об'єкті наступних полів:

Зміна інформації про доменне ім'я не проводиться, якщо в доменному об'єкті встановлений статус, що забороняє зміни доменного об'єкту, що вказаний в розділі 7 цих Правил.

При отриманні заявки на зміну інформації на адреси Реєстранта (admin-c) та Технічного контакту (tech-c) надсилається запит на підтвердження зміни інформації про доменне ім’я.

Зміна інформації про доменне ім’я проводиться тільки за наявності підтвердження від Реєстранта (admin-c) або Технічного контакту (tech-c), яке надіслане не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту на підтвердження.

Зміна інформації про доменне ім’я не проводиться у наступних випадках:

6.2.4. Продовження терміну реєстрації доменного імені

Продовження терміну реєстрації доменного імені виконується операцією RENEW.

Продовження реєстрації доменного імені можливо в двох режимах:

Продовження терміну реєстрації доменного імені за заявкою:

Продовження терміну реєстрації доменного імені проводиться за заявкою від Реєстранта (admin-c) або Технічного контакту (tech-c) до Реєстру.

У заявці має обов'язково бути присутнім поле з доменним ім’ям, термін реєстрації якого продовжується.

Продовження терміну реєстрації доменного імені не проводиться у наступних випадках:

Продовження терміну реєстрації доменного імені можливе не більше, ніж на один рік від дати закінчення реєстрації.

Заявка на продовження терміну реєстрації доменного імені приймається не раніше, ніж за 3 місяці до дати закінчення реєстрації доменного імені.

Реєстранту (admin-c) та Технічному контакту (tech-c) за 30 діб та за 10 діб до закінчення строку реєстрації доменного імені надсилається електронний лист-нагадування про необхідність продовження терміну реєстрації доменного імені.

Автоматичне продовження терміну реєстрації доменного імені:

У разі закінчення терміну реєстрації доменного імені та не надходження заявки на продовження терміну реєстрації доменного імені, термін реєстрації доменного імені автоматично продовжується на один рік.

Автоматичне продовження терміну реєстрації доменного імені не проводиться у випадку, якщо в запитуваному доменному імені виставлений статус, який забороняє продовження.

6.2.5. Видалення доменного імені

Видалення доменного імені виконується операцією DELETE.

Видалення доменного імені здійснюється:

Видалення доменного імені за ініціативою Реєстранта проводиться на підставі офіційного листа від Реєстранта доменного імені на ім'я Адміністратора.

Видалення доменного імені за ініціативою Реєстранта не може бути здійснено, якщо:

6.2.6. Розширення DNSSEC

Активація DNSSEC, деактивація DNSSEC та внесення змін до DS записів виконуються операцією DNSSEC.

Всі дії щодо DNSSEC проводяться за заявкою від Реєстранта (admin-c) або Технічного контакту (tech-c) до Реєстру.

У заявці обов’язково має бути зазначене поле з доменним ім’ям, для якого вносяться зміни.

Заявка може містити запити на додавання або видалення DS записів.

Операції щодо DNSSEC не проводяться, якщо в доменному об'єкті встановлений статус, що забороняє зміни доменного об'єкту, що вказаний в розділі 7 цих Правил.

При отриманні заявки на операцію щодо DNSSEC на адреси Реєстранта (admin-c) та Технічного контакту (tech-c) надсилається запит на підтвердження даної операції.

Операції щодо DNSSEC проводяться тільки за наявності підтвердження від Реєстранта (admin-c) або Технічного контакту (tech-c), яке надіслано не пізніше 5 робочих днів після отримання запиту на підтвердження.

Операції щодо DNSSEC не проводяться у наступних випадках:

6.2.7. Отримання інформації про доменне ім'я

Інформація про доменне ім'я надається за посиланням https://whois.gov.ua

7. Статуси

Статус Опис Дозволені операції
OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss доменне ім'я зареєстроване, строк реєстрації - до вказаної дати change admin-c, modify, renew, delete, dnssec
HOLD-SINCE YYYYMMDDhhmmss реєстрацію доменного імені призупинено від вказаної дати на строк 30 діб з подальшим видаленням modify, delete
FROZEN-OK-UNTIL YYYYMMDDhhmmss доменне ім'я зареєстроване. Внесення будь - яких змін в запис про доменне ім'я заблоковано Адміністратором

8. Whois

Адміністратор здійснює супровід сервісу Whois, що забезпечує доступ Реєстрантів та третіх осіб до інформації Реєстру.

8.1. Сервіс WHOIS - є джерелом публічної інформації про доменні імена. Така інформація є доступною будь-якій особі через мережу Інтернет за протоколом WHOIS або HTTP(S).

8.2. Інформація сервісу WHOIS може бути представлена українською або російською, та/або англійською мовами.

8.3. Адміністратор домену не несе відповідальності за достовірність та актуальність інформації, що надається сервісом WHOIS.

8.4. Запис про доменне ім'я, що відображається сервісом WHOIS, містить такі поля:

8.4.1. Domain: доменне ім'я. Обов`язкове поле, один рядок.

8.4.2. Admin-c: nic-handle Реєстранта доменного імені. Обов`язкове поле, один рядок.

8.4.3. Tech-c: nic-handle контакту, який технічно супроводжуватиме доменне ім’я. Обов`язкове поле, не більше трьох рядків.

8.4.4. Status: стан доменного імені, який може приймати значення, які наведені в розділі 7 цих Правил.

8.4.5. Dom-public: категорія доменного імені. Відмітка "YES" у цьому полі означає, що домен публічний, відмітка "NO" – що домен приватний.

8.4.6. Nserver: ім’я сервера імен, який забезпечує технічну працездатність доменного імені. Обов'язкове поле, не менше двох, але не більше тринадцяти рядків. В разі, якщо доменне ім’я цього сервера імен включає назву доменного імені, в якому воно використовується, додатково відображається запис про такий сервер. Запис про сервер імен містить такі поля:

8.4.6.1. Nserver: ім’я сервера імен. Обов’язкове поле, один рядок.

8.4.6.2. IP-addr: IP-адреса сервера імен. Обов'язкове поле.

8.4.7. Ds-rdata: атрибут, що містить інформацію про підписаний запис делегування для DNSSEC. Необов’язкове поле, від одного до шести рядків. Кожен рядок містить такі параметри (через пробіл): тег ключа, алгоритм, тип дайджесту, дайджест.

8.4.8. Created: nic-handle контакту, за заявкою якого було зареєстроване таке доменне ім’я.

8.4.9. Changed: nic-handle контакту, який останнім вносив зміни до запису, та дата внесення цих змін.

8.4.10. Source: умовна назва, текстовий рядок.

9. Посилання

Конституція України ( 254к/96-ВР ). - К., 1997;

Закон України "Про центральні органи виконавчої влади" ( №3166-VI) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 38, ст.385

Закон України "Про місцеві державні адміністрації" (№586-XIV) // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999 р., № 20, ст. 190

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442  "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" // Офіційний вісник України, 2014 р., № 74, ст. 2105; 2015 р., № 66, ст. 2182

Постанова Кабінету Міністрів України  від 21 жовтня 2015 р. № 851 «Деякі питання використання доменних імен державними органами в українському сегменті Інтернету» // Офіційний вісник України, 2015 р., № 88, стор. 59 , ст. 2924

Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22.06.2015 за № 736/27181

ДСТУ 4163:2020 "Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів".

10. Порядок внесення змін до Правил

У разі необхідності Адміністратор може вносити відповідні зміни до Правил.

Зміни до Правил публікуються на сайті WWW.GOV.UA.